تماس با ما | توسعه هواشناسی کشاورزی

تماس با ما    


آدرس :بجنورد- مقابل پلیس راه جاده گرگان-ص پ ۱۳۱۹-۹۴۱۵۵- اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

تلفن : ۴-۰۵۸۳۲۳۱۳۱۸۳

نمابر: ۰۵۸۳۲۳۱۴۹۲۱

پست الکترونیک

info@nkhmet.ir